กิจกรรมภูเก็ตยอดนิยม เรียนทำอาหารไทยกับทีมเชฟที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี โรงเรียนสอนทำอาหารไทยจินจาคุ้กจัดโปรแกรมการเรียนทำอาหารไทย 3 รายการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

ช่วงเช้า เต็มหลักสูตรการเรียนทำอาหารไทย เริ่มต้นด้วยการเยี่ยมชมวิถีชาวบ้าน จ่ายตลาดสดที่ตลาดโคกกลอย จังหวัดพังงากับเชฟผู้มากด้วยประสบการณ์ เรียนรู้เสน่ห์ปลายจวักตั้งแต่วิธีการเลือกซื้อผัก ผลไม้ เครื่องเทศ สมุนไพรไทย และกลับมาเรียนทำอาหารไทย 3 เมนู ที่โรงเรียนสอนทำอาหารไทยจินจาคุ้ก โดยเมนูในแต่ละวันจะไม่ซ้ำกัน หลักสูตรช่วงเช้า ระหว่างเวลา 08:00-13:00 น. ราคา 2,900++ บาทต่อท่าน ราคาดังกล่าวรวมค่ารถรับส่งไปกลับตลาดสดโคกกลอย เรียนทำอาหารไทยกับเชฟพร้อมรับประกาศนียบัตร สูตรทำอาหาร และรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่มน้ำเย็น น้ำอัดลมและน้ำผลไม้

หลักสูตรช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 15:00-18:00 น. ราคา 2,500 บาทสุทธิต่อ 2 ท่าน ราคารวมเรียนทำอาหารไทยกับเชฟ 3 เมนูพร้อมนำอาหารกลับไปรับประทาน

ทั้ง 2 หลักสูตร ราคา 1,400++ บาทต่อท่าน สำหรับเด็กอายุระหว่าง 10-15 ปี นอกจากนี้ทางรีสอร์ทยังมีการจัดโปรแกรมเรียนทำอาหารสำหรับเด็กตาม theme ทุกวันเสาร์ ระหว่างเวลา 15:00-17:00 น. ราคา 1,400 บาทสุทธิต่อท่าน