มูลนิธิอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว

มูลนิธิอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้มอบพื้นที่และเป็นส่วนสนับสนุนหลักของศูนย์มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว โดยทางมูลนิธิร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งศูนย์วิจัยทางทะเลและ International Union for Conservation of Nature (IUCN)

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ตั้งอยู่ภายในโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา มีเต่าทะเลในความคุ้มครองทั้งหมด 3 ตัว ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความบกพร่องและไม่สามารถดำรงชีวิตได้เองตามธรรมชาติ ได้แก่

  • ทอมมี่ เป็นเต่าตนุ ตาบอดทั้งสองข้าง ไม่มีลูกตาตั้งแต่กำเนิด อายุประมาณ 4 ขวบ น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม เกิดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (PMBC) ภายหลังจากที่ทราบว่า ทอมมี่ตาบอดแต่กำเนิดและไม่สามารถดำรงชีวิตในท้องทะเลตามปกติได้ ทางมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลฯ จึงสร้างศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลและแหล่งเรียนรู้และยังเป็นที่อยู่ถาวรให้กับทอมมี่และเพื่อน ๆ
 
  • เขียว  เป็นเต่าตนุผู้พี่ของทอมมี่ เกิดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (PMBC) รอบเดียวกับทอมมี่ น้ำหนักประมาณ 25 กิโลกรัม มีความบกพร่องเกี่ยวกับระบบนำสัญญาณและระบบประสาทการจดจำ เขียวถือเป็นเต่าที่มีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งทางมูลนิธิได้เคยปล่อยคืนสู่ทะเลแล้วถึง 4 ครั้ง อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านในเขตพื้นที่หาดไม้ขาว จะพบเขียวใน 2-3 วันต่อมาทุกครั้ง และแจ้งกลับมาที่มูลนิธิฯ  ทางเจ้าหน้าที่จึงคาดว่า เขียวต้องการอยู่ดูแลน้องของตนคือทอมมี่ที่ศูนย์ฯ
   
  • เทวดา เป็นเต่ากระ เกิดมาพิการตาบอดทั้ง 2 ข้าง เช่นเดียวกับทอมมี่ ซึ่งไม่สามารถดำรงชีวิตในทะเลตามธรรมชาติได้ เทวดาอายุประมาณ 1 ขวบ อยู่ในความคุ้มครองและดูแลอย่างใกล้ชิดของทางมูลนิธิฯ
 ​​​​​​
โดยทางมูลนิธิฯ ยังได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเล เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์หาดไม้ขาวให้เกิดความยั่งยืน โดยแขกของทางโรงแรมและชุมชนสามารถมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสำหรับครอบครัว ดังต่อไปนี้

ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 11:00-12:00 น. ร่วมให้อาหารและเรียนรู้วงจรชีวิตของเต่าทะเล บรรยายโดยทีมงานของทางมูลนิธิฯ 


ทุกวันจันทร์, พุธและศุกร์ เวลา 14:00-15:00 น. เพลิดเพลินไปกับการชมการว่ายน้ำของเหล่าเต่าทะเล

ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 14:00-15:00 น. กิจกรรมสำหรับครอบครัว ร่วมกันทำความสะอาดกระดองเต่า โดยเด็กๆ จะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังผ่านการฝึกอบรมร่วมกับทางทีม IUCN

กิจกรรมในภูเก็ตประจำปี

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการของทางมูลนิธิฯ ฟื้นฟูเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยกองทัพเรือภาคที่ 3 จัดกิจกรรมในภูเก็ตเพื่อเป็นการรณรงค์และอนุรักษ์เต่าทะเลประจำปี ดังนี้

  • Songkran Turtle Release (The Annual Mai Khao Marine Turtle Release): ทางมูลนิธิฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมสำหรับครอบครัว "ปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเล" ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายนของทุกปี
 
  • Mai Khao Turtle Fun Run & Mini Marathon: กิจกรรมวิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเลประจำปี วิ่งมินิมาราธอนการกุศลระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 4.5 กม. ในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการมูลนิธิฯ คุณกิตติพันธุ์ โทร. 089 733 8830 อีเมล์ info@maikhaomarineturtlefoundation.org หรือ เว็บไซต์ www.maikhaomarineturtlefoundation.org